Timetick AB

Box 366

761 24 Norrtälje

0176-120 02, 070-317 51 65

E-post: info@roslagstorp.se


 

Mötesplats för ledningsgrupp/företag.

              

Brygghus med båthus

 

 

Vårt företag

Vi är ett litet utvecklingsföretag med mångårig erfarenhet inom organisationsutveckling och utbildning. Vi hjälper Din ledningsgrupp med att ta fram ett programinnehåll som formas utifrån Era behov och uppsatta mål. Under utvecklingsdagarna kan vi också vara Ert stöd. Övernattning kan ske på Roslagstorp.

 

Kontakta oss för en gemensam planering av förslag till program och aktiviteter. Utifrån fastställt förslag lämnar vi en offert.

 

Vi har tagit fram några förslag till program som redovisas nedan

 

 

 

 

Förslag 1 till program för ledningsgrupp på Roslagstorpet            

 

Dag 1

 

09.00            Välkomstkaffe

09.15            Torpets historia

09.30            Chefens resultatansvar

                      Kund - organisation - ekonomi

11.30            Lunch

12.30            Helikopterperspektiv i praktiken

13.30            Ledningsgruppens mål och strategi

14.30            Kaffe

15.00            Golf (9-hålsbana)

18.00            Middag på golfrestaurangen

19.00            Torpaktivitet

21.00            Vickning

 

Dag 2

 

09.00            Frukost

09.30            Hur går vi vidare?

                      Vem gör vad och när?

                      Aktivitetsplan- och tidplan upprättas

11.30            Lunch och avslut

 

 

 

Förslag 2 till program för ledningsgrupp på Roslagstorpet            

 

Dag 1

 

09.00            Välkomstkaffe

09.15            Torpets historia

09.30            Chefens resultatansvar

                      Kund - organisation - ekonomi

11.30            Lunch

12.30            Helikopterperspektiv i praktiken

13.30            Ledningsgruppens mål och strategi

14.30            Kaffe

15.00            Fisketur och sälspaning med fiskebåt

18.00            Middag på torpet

19.00            Torpaktivitet

21.00            Vickning

 

 

Dag 2

 

09.00            Frukost

09.30            Hur går vi vidare?

                      Vem gör vad och när?

                      Aktivitetsplan- och tidplan upprättas

11.30            Lunch och avslut

 

 

 

Förslag 3 till program för ledningsgrupp på Roslagstorpet            

 

Dag 1

 

09.00            Välkomstkaffe

09.15            Torpets historia

09.30            Eget program

11.30            Lunch

12.30            Eget program

14.30            Kaffe

15.00            Eget program

18.00            Middag

19.00            Eget program

21.00            Vickning

 

 

Dag 2

 

09.00            Frukost

09.30            Eget program

11.30            Lunch och avslut

 

 

 

 

Förslag 4 till program för ledningsgrupp på Roslagstorpet            

 

Kunden gör ett eget program avseende tider innehåll och förtäring

 

 

 

Förslag till torpaktivitet

 

 

* Torpet på 1700-talet. Historisk vandring.             

* Bastubad i båthuset                       

* Golfträning                     

* I Roslagens famn. Skärgårdsprofil kåserar.

* Dryckesprovning

* Trubadur

* Torpets 5-kamp

* Motorsågskurs

* Övriga önskemål som kunden önskar

 

 

Ring för mer information.

 

Väl mött!